biografie  BIOGRAPHY

kunstenaar, landschap schilder en maker van digital landscapes

Ruimte, licht en lucht zijn de altijd terugkerende thema's in de kunst van Henny Latul.  Haar intuïtieve manier van schilderen geeft de kijker een beeld van een zeer gevarieerd innerlijk landschap, waar meestal de zoektocht naar stilte centraal staat. Haar landschappen zijn geen bestaande plaatsen, maar een mix van beleving, herinneringen en verbeelding. Door haar semi abstracte landschappen, krijgt de toeschouwer de ruimte voor zijn eigen interpretatie.  Tegelijkertijd brengt ze door haar gebruik van licht en donker, een gevoel van kwetsbaarheid in haar schilderijen.  

Naast het schilderen combineert ze de beelden van haar schilderijen met haar landschapsfotografie om haar digitale landschappen te maken. Hierbij weet ze een enigszins mysterieus droomlandschap te scheppen.

 

 

Henny Latul studeerde Textiele Werkvormen aan de SOL en Modevormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze werkte na haar afstuderen voor verschillende bedrijven als ontwerper.  In haar werk als ontwerper vindt ze langzamerhand geen voldoening meer door de beperking aan creatieve vrijheid in het bedrijfsleven.  In 2012 begint ze daarom weer met tekenen en schilderen. In 2016 verbreekt ze alle banden met de mode industrie en besluit zich fulltime toe te leggen op het schilderen om zo als kunstenaar een nieuwe weg te volgen.


artist painter and maker of digital landscapes

 

Space, light and sky are the recurring themes in Henny Latul's work. Her intuitive way of painting gives the viewer an image of a very varied inner landscape, where the search for silence is usually central. Her landscapes are not existing places, but a mix of experience, memories and imagination. Through her semi-abstract landscapes, the viewer is given room for his own interpretation. At the same time, through her use of light and dark, she conveys a sense of vulnerability.

In addition to painting, she combines the images of her paintings with her landscape photography to create her digital landscapes. While doing so she manages  to create a somewhat mysterious dreamlandscape.

Henny Latul studied Textile Art at the Teacher Training College and Fashion Design at the Utrecht Academy of Fine Arts. After her studies she worked as a Fashion Designer for several Fashion Brands and Retail Companies.  Gradually she no longer finds satisfaction in her work as a designer due to the limitation of creative freedom in the fashion Industry. In 2012 she therefore starts drawing and painting again. In 2016 she cuts all ties with the fashion Industry and decides to devote herself full-time to painting.