improvisations ON A SMALL CANVAS

Alle schilderijtjes zijn 20 x 20 x 2 cm. Ik schilder ze meestal in een serie om bijvoorbeeld het kleurgebruik te bestuderen. Soms maak ik een paar tussen het schilderen van mijn grote schilderijen door voor de afwisseling. Vaak  gebruik ze als studie materiaal om een techniek te onderzoeken. De meeste zijn te koop.


All these paintings are 20 x 20 x 2 cm. I love to paint them in a series to study colour combinations. Sometimes I paint them while I am working on a larger painting for variation. I often use them as study material to try out a technique. Most of them are for sale.